WB_DemensSam

Navigering:Hem/Gustav Enebro

Om Gustav Enebro

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Gustav Enebro skapat 9 blogginlägg för.

R&R – Omvårdnad

En värdegrund har till uppgift att vägleda vårdarna i det dagliga arbetet och i etiskt svåra situationer. Enligt de nationella riktlinjerna behövs i landstinget och kommunerna riktlinjer och rutiner som säkerställer att personer med demenssjukdom: - ska få sin integritet, sina rättigheter och sitt självbestämmande respekterat - ska få tillgång till insatser på jämlika villkor, inte diskrimineras och att insatserna är lättillgängliga. - ska känna sig trygga. I vården av personer med demenssjukdom i landsting och kommuner behövs en ständigt pågående diskussion på alla nivåer med utgångspunkt i värdegrunden och etiska dilemman. Etik är en del av värdegrunden och handlar om vad som är gott eller rätt i en situation. Vårdaren har ett etiskt ansvar som innebär att bedöma och fatta olika beslut med stor ödmjukhet och förståelse samt att vara medveten om den makt som ligger i en yrkesutövning, där personen med demenssjukdom kan vara helt utlämnad till vårdaren. Om personen på grunda av demenssjukdom inte själv klarar av att ta tillvara sina intressen och det inte finns någon annan som kan göra detta, ska socialnämnden ta initiativ till att involvera god man eller förvaltare. Se speciellt kapitel. Socialstyrelsens etiksida Av de nationella riktlinjerna framgår att ”all vård och omvårdnad och omsorg för personer med demenssjukdom bör bygga på personcentrerat förhållningssätt och multiprofessionellt teambaserat arbete”. I Örebro län pågår sedan lång tid ett omfattande samarbete mellan landstinget och kommunerna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Syftet med samverkan är att bedriva en god vård och omsorg med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande till gagn för de länsinnevånare som behöver hjälp och stöd. Samarbetet sker i politiker- och tjänstemanna grupper samt genom nätverk av olika verksamhetsföreträdare inom socialtjänsten. En [...]

Av |2018-04-12T10:01:53+00:00augusti 12th, 2014|Uncategorized|0 kommentarer

Berättelsen om Kalle

Innan demensdiagnos Kalle har varit egen företagare i byggnadsbranschen. Nu har han valt att ta det lite lugnare och överlåtit företaget till sin dotter som tidigare också varit medarbetare i firman. Han är 65 år och har börjat ta ut pension men har lovat sin dotter att en dag i veckan komma till kontoret för att vara mentor för henne. Innan pensionen arbetade Kalle mycket i sitt företag. På fritiden ägnade han sig åt sitt stora intresse, trädgårdsarbete. Nu ser han fram emot att få mycket mer tid för sin trädgård. Hans hustru Kerstin är några år yngre och fortsätter sitt arbete som lärare. Under det första året går allt som planerat. Kalle arbetar i sin trädgård och har även börjat vara mer delaktig i familjens hushållssysslor. Undan för undan märker hustrun att Kalle blir tröttare och tröttare, han som arbetat långa dagar och sedan haft ork att gå ut i sin trädgård. En dag ringer dottern och frågar varför pappa inte kommit till kontoret som de gjort upp. När hustrun samtalar med Kalle om hans trötthet och att han inte längre hjälper dotter i företaget blir han arg och tycker att det är väl inte så konstigt hans liv har ju förändrats och han har rätt att vila sig lite. Han säger att dottern säkert klarar sig utan hans stöd. Med det låter sig hustrun nöja. Hustrun Kerstin upplever att allt inte är som det ska. En dag ser hon att Kalle inte tar sin medicin mot högt blodtryck. Hon tar upp det med honom och han säger då att han är medveten om att han glömmer sin medicin och att han förresten glömmer andra saker också. Han säger att han ofta [...]

Av |2018-04-12T10:01:53+00:00augusti 11th, 2014|Uncategorized|0 kommentarer

KOS-utbildningar

Självstudie, 3-4 timmar. Individuellt ansvar. Syfte Få en grundläggande kunskap om demenssjukdomar och hur de kan yttra sig. Innehåll Grundläggande kunskap om demenssjukdomar och förhållningssätt utifrån olika verksamheter. Upplägg Webbaserad kostnadsfri utbildningen. Kräver tillgång till dator och att en inloggning skapas. Utbildningen finns på Svenskt Demenscentrums hemsida. Utbildningen är självinstruerande och kan därför utföras enskilt. Efter avslutad utbildning kan deltagaren skriva ut ett diplom som uppvisas för arbetsgivaren/uppdragsgivaren. Demens ABC Intervall Utbildningen genomförs årligen. Webbutbildning. Självstudier 3- 4 tim. Individuellt ansvar. Syfte Förstå och kunna bemöta olika symtom som kan uppkomma vid demenssjukdom. Innehåll Kunskap om olika symtom vid demenssjukdom. Upplägg Webbaserad kostnadsfri utbildning. Utbildningen är framtagen av BPSD registret och finns på deras hemsida. www.bpsd.se Självstudie 3-4 timmar per modul Utbildningar i Demens ABC plus Primärvård Biståndshandläggare Hemtjänst Särskilt boende Anhöriga Sjukhus (2015)   Syfte Få en basutbildning i vård och omsorg om personer med demenssjukdom utifrån det egna verksamhetsområdet. Innehåll Kunskap om demensvård och omsorg med inriktning på olika verksamheter. Utbildningen lämpar sig för all personal eftersom det finns fördjupnings delar för olika personal kategorier. Utbildningen ger också möjlighet att gå in i en digital verktygslåda där det finns tips som kan vara till nytta i den egna verksamheten. Upplägg Webbaserad kostnadsfri utbildningen. Kräver tillgång till dator och att en inloggning skapas. Utbildningen finns på Svenskt Demenscentrums hemsida www.demenscentrum.se. Utbildningen är självinstruerande och kan därför utföras enskilt. Efter avslutad utbildning kan deltagaren skriva ut ett diplom som uppvisas för arbetsgivaren/uppdragsgivaren. Intervall Utbildningen genomförs årligen. 2 halvdagar eller 1 heldag Ansvar kommunal nivå Syfte Förstå och kunna bemöta olika symtom som kan uppkomma vid demenssjukdom. Innehåll Kunskap om olika demenssjukdomar och symtom vid demenssjukdom och hur man på ett strukturerat sätt kan [...]

Av |2018-04-12T10:01:53+00:00juni 10th, 2014|Uncategorized|0 kommentarer

DRIVA-utbildningar

Teamutbildning 1 dag /år. Ansvar kommunal/regional nivå. Syfte Ta tillvara på de erfarenheter som framkommit under omvårdnad steg 1. Utveckla teamet i att ge personcentrerad vård och omvårdnad. Vad kan teamet som vårdar och ger omsorg till personer med demenssjukdom göra för att vården och omsorgen ska bli mer personcentrerad? Innehåll Aktuell forskning inom demensområdet. Teambildning. Fallbeskrivningar utifrån teamets egen verksamhet. Upplägg Föreläsning, workshops, teamets roller. Gemensamt för hela teamet oavsett yrke. 2 dagar. Kommunal och regional nivå. Syfte Utbilda undersköterskor som ansvara för arbetet enlig BPSD registrets modell. Innehåll Demenssjukdomar, symtom vid demenssjukdom, NPI-skattning, åtgärder vid BPSD-symtom, användning av BPSD- registret och information om kvalitetsregister och dess betydelse. Kunskap om förändringsarbete. Upplägg Två dagars utbildning som ges av certifierade BPSD-utbildare. www.bpsd.se Administratörsutbildning 2 dagar. (Ev plus 2) Utbildning till certifierad utbildare 3 dag. Totalt 5 eller 7 dagar. Nationell nivå genom BPSD- registret. Ev Samordning i regionen Syfte Utbilda personer till ”certifierade BPSD utbildare” vilka i sin tur kan utbilda BPSD administratörer. Innehåll Fördjupad kunskap inom demenssjukdomar, symtom vid demenssjukdom, NPI-skattning, åtgärder vid BPSD-symtom, användning av BPSD- registret och information om kvalitetsregister och dess betydelse. Kunskap om förändringsarbete. Samt att var ledare och utbildare för grupper. Upplägg Ha väl dokumenterad kunskap inom olika delar av demensvården. Helst leg sjuksköterska eller arbetsterapeut. Genomgått utbildning till BPSD administratör som genomförts av BPSD registrets egna utbildare. Tre dagars utbildning till ”certifierad BPSD utbildare” genom BPSD- registrets utbildningar www.bpsd.se Samtalsledarare ½ dag. Kommunal och regional nivå. Syfte Ge redskap för att vara samtalsledare i grupper ”personcentrerad omvårdnad steg 1”. Studiecirkel enligt Demens ABC och handledningen ”Guiden” Innehåll Olika metoder för att kunna leda grupper. Teknisk information om webb utbildningen ”Demens ABC” på Svenskt Demenscentrums hemsida. [...]

Av |2018-04-12T10:01:53+00:00juni 10th, 2014|Uncategorized|0 kommentarer

GÖRA-utbildningar

Självstudie 3-4 timmar per utbildning.  Individuellt ansvar Demens ABC Plus Primärvård Biståndshandläggare Hemtjänst Särskilt boende Anhöriga Sjukhus  (Kommer 2015) Syfte Få en basutbildning i vård och omsorg om personer med demenssjukdom utifrån det egna verksamhetsområdet. Innehåll Kunskap om demensvård och omsorg med inriktning på olika verksamheter. Utbildningen lämpar sig för all personal eftersom det finns fördjupnings delar för olika personal kategorier. Utbildningen ger också möjlighet att gå in i en digital verktygslåda där det finns tips som kan vara till nytta i den egna verksamheten. Upplägg Webbaserad kostnadsfri utbildningen. Kräver tillgång till dator och att en inloggning skapas. Utbildningen finns på Svenskt Demenscentrums hemsida www.demenscentrum.se. Utbildningen är självinstruerande och kan därför utföras enskilt. Efter avslutad utbildning kan deltagaren skriva ut ett diplom som uppvisas för arbetsgivaren/uppdragsgivaren. Intervall Utbildningen genomförs årligen. Webbutbildning. Självstudier 3- 4 tim. Individuellt ansvar. Syfte Förstå och kunna bemöta olika Beteendemässiga och Psykiska Symtom, BPSD symtom,  som kan uppkomma vid demenssjukdom. Innehåll Kunskap om olika symtom vid demenssjukdom. Upplägg Webbaserad kostnadsfri utbildning. Utbildningen är framtagen av BPSD registret och finns på deras hemsida. www.bpsd.se Syfte Ge kunskap om skillnaden mellan personens tidigare funktionshinder och en ev utveckling av demenssjukdom. Innehåll Upptäckt och bemötande av personer med psykiska funktionshinder. Ärende gång vid utredning. Instrument för bedömning och strategier för bemötande. ”Tidiga tecken" Upplägg Inget koncept Bör utarbetas inom funktionshinder området 2 halvdagar eller 1 heldag Ansvar kommunal nivå Syfte Förstå och kunna bemöta olika Beteendemässiga och Psykiska Symtom, BPSD symtom, som kan uppkomma vid demenssjukdom. Kunna delta i olika bedömningar och skattningar av personer med demenssjukdom. Innehåll Kunskap om olika demenssjukdomar och symtom vid demenssjukdom och hur man på ett strukturerat sätt kan arbeta för att minska dess konsekvenser. Kunskap [...]

Av |2018-04-12T10:01:54+00:00juni 9th, 2014|Uncategorized|0 kommentarer

KUNNA-utbildningar

Självstudie 3-4 timmar per utbildning.  Individuellt ansvar. Utbildningar i Demens ABC Plus Primärvård Biståndshandläggare Hemtjänst Särskilt boende (Anhöriga hösten 2014) (Sjukhus 2014)   Syfte Få en basutbildning i vård och omsorg om  personer med demenssjukdom utifrån det egna verksamhetsområdet. Innehåll Kunskap om demensvård och omsorg med inriktning på olika verksamheter. Utbildningen lämpar sig för all personal eftersom det finns fördjupnings delar för olika personal kategorier. Utbildningen ger också möjlighet att gå in i en digital verktygslåda där det finns tips som kan vara till nytta i den egna verksamheten. Upplägg Webbaserad kostnadsfri utbildningen. Kräver tillgång till dator och att en inloggning skapas. Utbildningen finns på Svenskt Demenscentrums hemsida www.demenscentrum.se. Utbildningen är självinstruerande och kan därför utföras enskilt. Efter avslutad utbildning kan deltagaren skriva ut ett diplom som uppvisas för arbetsgivaren/uppdragsgivaren. Intervall Utbildningen genomförs årligen. Självstudier Individuellt ansvar. Syfte Öka kunskapen om äldre och läkemedel. Innehåll Utbildningen utgår från patientfall. Utbildningen består av fristående delar där AT-läkaren (Sjuksköterskan) själv väljer startplats. Upplägg Webbaserad kostnadsfri utbildning. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen i samråd med Läkemedelsverket, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkarsällskapet samt Sveriges kommuner och Landsting. www.kunskapsguiden.se Webbutbildning. Självstudier 3- 4 tim. Individuellt ansvar. Syfte Förstå och kunna bemöta olika Beteendemässiga och Psykiska Symtom,  BPSD symtom som kan uppkomma vid demenssjukdom. Innehåll Kunskap om olika symtom vid demenssjukdomar. Upplägg Webbaserad kostnadsfri utbildning. Utbildningen är framtagen av BPSD registret och finns på deras hemsida. www.bpsd.se Ingen utbildning finns utarbetad ännu. Syfte Ge kunskap om skillnaden mellan personens tidigare funktionshinder och en ev utveckling av demenssjukdom. Innehåll Upptäckt av ev demenssjukdom hos  personer med utvecklingsstörning. Ärende gång vid utredning. Instrument för bedömning (”Tidiga tecken") och strategier för bemötande. Tidiga tecken Upplägg Inget koncept. Bör utarbetas inom funktionshinder området [...]

Av |2018-04-12T10:01:54+00:00juni 9th, 2014|Uncategorized|0 kommentarer

Veta-utbildningar

  Självstudie, 3-4 timmar. Individuellt ansvar. Syfte Få en grundläggande kunskap om demenssjukdom och hur den kan yttra sig. Underlätta den vardagliga kontakten med demenssjuka personer. Innehåll Grundläggande kunskap om demenssjukdomar och förhållningssätt. Upplägg Webbaserad kostnadsfri utbildningen. Kräver tillgång till dator och att en inloggning skapas. Utbildningen finns på Svenskt Demenscentrums hemsida. Utbildningen är självinstruerande och kan därför utföras enskilt. Efter avslutad utbildning kan deltagaren skriva ut ett diplom som uppvisas för arbetsgivaren/uppdragsgivaren. Demens ABC Intervall Utbildningen genomförs årligen.

Av |2018-04-12T10:01:54+00:00maj 30th, 2014|Uncategorized|0 kommentarer

R&R– uppföljning

Nationella riktlinjerna rekommenderar att Socialtjänsten bör genomföra en tidig social utredning. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör minst årligen göra en medicinsk och en social utredning av läkemedelsbehandling, kognition, funktions- och aktivitetsförmåga, allmäntillstånd, eventuella beteendeförändringar och beviljade biståndsinsatser. Demenssjukdom leder till att personens kognitiva och funktionella förmåga successivt försämras. Genom riskbedömningar kan man förebygga skador och olika sjukdomstillstånd. En regelbunden minst årlig strukturerad medicinsk och social uppföljning syftar till att bedöma sjukdomen och dess konsekvenser, personens behov av medicinska och sociala insatser samt se till att behoven tillgodoses. För att göra strukturerade uppföljningar kan olika kvalitetsregister användas. Ex Senior alert, BPSD registret och SveDem. Stiftelsen Stockholms Läns Åldrecentrum & Svenskt Demenscentrum har utarbetat checklistor som är ett redskap för kvalitetsutveckling. Checklista hemtjänst, Checklista säsrkilt boende. Uppföljning efter ny demensdiagnos Uppföljning av demenssymtom kan ske ca 3 - 6 månader efter diagnostillfället. En tidig uppföljning kan fånga prob­lem och frågor som uppstått en tid efter diagnosmötet. Demenssjukdomens förändring över tid samt läkemedelseffekt värderas genom olika bedömningar av personens funktioner. De kognitiva funktionerna följs med MMSEsr och/eller klocktest. Bedömning av tolera­bilitet och ställningstagande till ev doshöjning kan utföras av erfaren sjuksköterska per telefon, veckan innan läkarbesök för uppföljning.  Ibland behöver man komplettera bedömningen med ett EKG. Årlig uppföljning Alla personer med demenssjukdom skall, oavsett boendeform, bedömas åtminstone årligen avseende demenssjukdomen och dess konsekvenser (medicinskt inkl. läkemedel, funktionellt, omvårdnadsmässigt) och vid behov initieras vårdplaner­ing eller vidtas ytterligare åtgärder. Behandlingstid och utsättning En tumregel är att behandlingen med acetylkolinesterashämmare eller memantin bör fortgå så länge patienten bedöms ha utbyte av sin omgivning, dvs kan interagera med anhöriga/vårdare eller har någon kvarvarande ADL-förmåga. Vid tveksamhet om effekt kan utsättning prövas följt av ny värdering inom 2-3 veckor. Om ytterligare påtaglig försämring [...]

Av |2018-04-12T10:01:54+00:00maj 26th, 2014|Uncategorized|0 kommentarer

R&R – utredning

Vid misstanke om kognitiva problem börja med att ställa följande frågor till patienten: Minnesstörning​ Försämring av minnet som påverkar vardags- eller arbetslivet ​ Försämrad tankeförmåga Svårare än tidigare att tänka resonera. Lösa problem vilket yttrar​ sig i svårigheter att klara av vardagliga situationer. Språkstörning Svårare än tidigare att eller uttrycka sig i ord och skrift ​ Spatial förmåga Svårare än tidigare att hitta i nya miljöer och/eller välkända​ omgivningar Förändring av personligheten T ex omdömessvikt, blödighet, känslomässig avflackning, aggressivitet, försämrad insikt Psykiska symtom Nedstämdhet, initiativlöshet, livsleda, ångest, vanföreställningar, ​ hallucinationer Vid förekomst av ett eller flera symtom finns misstanke om demenssjukdom! Gå vidare med demensutredning! Informera patienten om hur en basal utredning genomförs! Hämtas på 1177 Arbetsgång vid demensutredning Socialsituation Anhöriga​ – Vilka får kontaktas? Självständig eller behov av stöd i så fall vad? Ex Dagverksamhet, Hemtjänst, Hemsjukvård, Anhöriga, Annat​ Bilkörning​ Vapen Alkohol​ Tobak Aktuellt Symtom​​ Förlopp​ Konsekvenser i vardagen Problem​ Förväntningar Symtomenkät Hereditet Förekomst av demens- eller psykisk sjukdom bland syskon, föräldrar, mor/far- föräldrar Somatiska och psykiska sjukdomar Vilka? Aktuell medicinering ink. ev naturmedicin Primärvård Sjukhus Annan vårdgivare Egen medicinering Fast vårdkontakt Vem? Var? Fast vårdkontakt (pdf) Somatisk status Neurologi Syn Hörsel Psykiskt status Depression Hallucinationer Vanföreställningar Geriatric depression Scale GDS-20-skalan (pdf) Laboratorieundersökningar Längd och vikt Förhöjt calcium resp. homocystein Lågt Hb Pågående inflammationer samt TSH Vid stark klinisk misstanke ta serumprover för: Lues Borrelia HIV Basala undersökningar EKG DT hjärna - Görs skyndsamt vid atyisk klinisk bild. - Hög prioritet i tidigt skede - Låg prioritet i sent skede. ​Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 Kognitiva funktioner Grundstatus (utförs av läkare, arbetsterapeut eller sjuksköterska) MMSEsr (Tidigare MMT) Klocktest MMSEsr Manual (pdf) MMSE Protokoll svart/vit (pdf) [...]

Av |2018-04-12T10:01:54+00:00maj 26th, 2014|Uncategorized|0 kommentarer