Om DemensSam

Samverkansorganisationen Vilgot uppdrog till en arbetsgrupp att ta fram riktlinjer för utredning (SPUNK) och vård/omsorg av personer med demenssjukdom, ”Vård och omsorg vid demenssjukdom i Örebro län”.

I dessa riktlinjer tydliggjordes utvecklingsområden för Örebro län. För att fortsätta arbetet inom dessa utvecklingsområden ansökte Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län genom Örebro kommun och med stöd av regionförbundet om stimulansmedel för 2012. Socialstyrelsen beviljade projektmedel. Projektet fick namnet ”Utbildning, Uppföljning och Utveckling av demensvården i Örebro län”. Projektledare var  Maria Stenevang som också har ansvarat för sammanställningen av hemsidan och utbildningsmodellen samt skrivit berättelsen om “Kalle”.

 

För personer med demenssjukdom, anhöriga och de som arbetar med demensvård/ omsorg finns det behov av att samla de olika riktlinjerna och rekommendationerna. Det  behövs också förklaringar till olika processer samt ett sätt att lättare hitta olika dokument som ingår i utredning, uppföljning och omvårdnad av personer med demenssjukdom.

Inom projektet har en utbildningsmodell utarbetats. Den riktar sig till all personal inom olika yrken, där man träffar personer med kognitivsvikt eller demenssjukdom.

De ”Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010” , ”Spunk” och ”Vård och omsorg vid demenssjukdom i Örebro län” utgör grunden för hemsidan och finns under fliken ”Riktlinjer och Rekommendationer”. Den text som är markerad som ”Örebro läns  rekommendationer” är helt tagen från ”Vård och omsorg vid demenssjukdom i Örebro län” “Våra rekommendationer”.

os_demenssam2

Riktlinjer och Rekommendationer

Här kan du hitta information om:

  • Demensutredning i Örebro län
  • Vård/Omvårdnad för personer med demenssjukdom
  • Uppföljning av vård/omvårdnad för personer med demenssjukdom
  • Kvalitetsindikatorer för landsting och kommun demensvård/omvårdnad
  • Bedömningsinstrument
  • Kvalitetsregister
  • Aktuell forskning
  • Användbara länkar

 

Utbildningsmodell

Här kan du läsa om vilka utbildningar som rekommenderas för olika personalgrupper.

 

Kalles berättelse

Här kan du läsa en påhittad berättelse om hur det kan vara att få en demenssjukdom när man bor i Örebro län. Syftet är att beskriva demensvård/omsorg både ur den sjukes och den anhöriges perspektiv.

 

Samverkansgrupp

I projektet ingick även att starta en samverkansgrupp med medlemmar från olika professioner, olika verksamheter och med geografisk spridning över länet. Läs mer om gruppens funktion under fliken ”samverkansgrupp”.

I samverkansgruppens uppgifter ingår att ansvara för uppdatering av hemsidan.

I fliken för ”Kontakt” kan du lämna synpunkter på hemsidan.