Samverkansgrupp 2018-04-12T10:01:49+00:00

Samverkansgrupp för demensfrågor

Samverkansgruppen även kallad Demensråd upphör att finnas i denna sammansättning from 160101. Ett nytt demensråd ska bildas utifrån beslut i chefsgruppen för samverkan folkhälsa, social välfärd och vård.

En arbetsgrupp ska bildas som tar fram ett förslag på uppdrag och rådets koppling till samverkansstrukturens övriga grupper. Även benämningen råd ska diskuteras.

I det tidigare demensrådet (samverkansgruppen) har följande personer ingått:

Representanter Yrkesverksamma

Arbetsterapeut Demensteam Ann-Marie Englund, Karlskoga kommun
Arbetsterapeut Ängens Minnesmottagning Afat Sharify, Örebro kommun
Arbetsterapeut (MAR) Medicinskt Ansvarig Rehabilitering Christina Löf, Örebro kommun
Biståndshandläggare Britt-Marie Jansson, Hallsbergs kommun
Demenssjuksköterska Anna Gunnarsson, Lekebergs kommun
Demenssjuksköterska Södermalmshemmet Bodil Grek, Örebro kommun
Kurator Geriatriska kliniken USÖ Harriet Sandberg, Region Örebro län
Läkare Lindesbergs lasarett Bengt Jacobsson, Region Örebro län
Läkare Skebäcks vårdcentral Björn Strandell, Region Örebro län
Områdeschef Lisa Kihl, Karlskoga kommun
Projektledare Sammanhållen korttidsvård Marita Eklöf, Örebro kommun
Projektledare Utbildning, Utveckling och Uppföljning av demensvården i Örebro län Maria Stenevang, Örebro kommun
Sjukgymnast/Fysioterapeut Geriatriska klinken USÖ Helena Hellberg, Region Örebro län
Undersköterska/Gruppledare Boende Britt-Marie Liberg Nora kommun

Representanter Anhörigföreningar

Alzheimerföreningen Barbro Redin
Demensförbundet Manuel Lopez

Inom samverkansgruppen finns arbetsgrupper utifrån följande områden:

  • Personcentrerad omvårdnad
  • Utbildning
  • Utredning
  • Vårdkedjan

En deltagare kan ingå i flera arbetsgrupper.