Här kan du lämna synpunkter på samverkansmodellen DemensSam